Gjenvinning av asfalt i Agder

Asfalt og Betong Gjenvinning AS driver mottak for asfalt og betong. Asfalt knuses og selges deretter som asfaltgranulat, til bruk i nye bygg- og veiprosjekter. Vi driver hovedsakelig med mobil knusing i Rogaland, på sørlandet og over hele østlandet. Vårt offentlig godkjente gjenvinningsmottak ligger ved Klodeborg Pukkverk i Arendal.

Vi knuser fra 0 mm og oppover, hovedsakelig 0-14 mm. Maskinene vi benytter i vårt arbeid er:

  • 2 stk. knusere
  • 1 stk. MR 130 Slagknuser
  • 1 stk. MR 110 z Slagknuser
  • 1 stk. EC 290 volvo graver
  • 1 stk. ED 300 volvo graver
  • 2 stk. stackere.
  • 2 stk. Service biler.

Drift i henhold til lovverk

Det finnes en rekke nasjonale lover og forskrifter knyttet til avfall og avfallshåndtering som også omfatter bygge- og anleggsbransjen. Hos Asfalt og Betong Gjenvinning AS foregår all håndtering og gjenbruk av avfall i henhold til de gjeldende bestemmelser på lokalt og nasjonalt nivå.

Gjenbruk av asfalt – Til gevinst for miljøet

Selv om en asfaltert vei har blitt gammel og slitt, beholder selve asfalten sine materialkvaliteter. Den består av bindemiddel og steinmaterialer av god kvalitet, og med mindre den er forurenset eller inneholder tjære kan den fint benyttes om igjen. Gammel asfalt gjenvunnet til granulat er godt egnet til gjenbruk i eksisterende eller ny infrastruktur – spesielt grusveier, parkeringsplasser, skogsveier og bratte grusbakker. Bruk av returasfalt begrenser behovet for sprengning, knusing, sortering og transport av nye steinmasser – Dette innebærer vesentlig energibesparelse og en åpenbar gevinst for miljøet.

Asfaltgranulat bindes langt bedre enn f.eks. subbus og lignende, og renner da ikke så godt av ved store vann mengder. Dreneringsevnen er svært god.
Ved å velge asfaltgranulat er du garantert å få mye igjen for pengene.

Kilde: Kontrollordningen for asfaltgjenvinning.